fbpx
biuro@upcontent.eu

1000 ZZS – co to znaczy?

Spis treści

Skróty i akronimy stały się nieodłączną częścią języka polskiego. W branży marketingowej klienci dosyć często napotykają termin „1000 ZZS” – zwykle ma to miejsce podczas przeglądania cennika usług copywritingu. Dlaczego poszczególne agencje medialne nie rozliczają się za pomocą np. ilości napisanych stron A4, a właśnie za 1000 ZZS? Co kryje się pod tym zestawem cyfr i liter?

Co oznacza skrót ZSS?

Znaki ze spacjami (ZZS) to skrót używany do określania długości tekstów, a tym samym wynagrodzenia przysługującego za ich napisanie. Pod tym terminem kryje się klarowny sposób rozliczania za wykonaną usługę pisarką oraz wszystkie podejmowane przez copywritera działania w jej zakresie.

Dlaczego ZZS, a nie ilość stron A4?

Copywriterzy i agencje medialne rozliczają się za ZZS z kilku praktycznych powodów. Liczenie znaków zapewnia precyzyjny pomiar ilości stworzonego tekstu. Natomiast stronami A4 dałoby się manipulować m.in. za pomocą:

 • czcionki i jej wielkości;
 • marginesów;
 • odstępów;
 • innych ustawień w edytorze tekstowym;
 • tzw. podwójnych spacji.

Liczba znaków jest zawsze stała. Rozliczanie się za ich pomocą zapewnia jednolite standardy miary. Ułatwia to cały proces ustalania zakresu pracy i wynagrodzenia. Korzystają na tym obie strony – zarówno copywriterzy, jak i klienci.

1000 znaków ze spacjami – czy to znacząca ilość?

Czy 1000 ZZS to dużo? Na to pytanie nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Można jednak posłużyć się pewnym przykładem: poprzedni rozdział liczył 944 znaki ze spacjami. Taki tekst byłby za długi do opublikowania w większości mediów społecznościowych (mowa zwłaszcza o Instagramie), ale byłby zdecydowanie za krótki, aby dostatecznie dobrze wyjaśnić skomplikowane zagadnienie. Na blogu eksperckim mógłby posłużyć jedynie za wpis newsowy.

1000 znaków ze spacjami odpowiada około 150-200 słowom. Liczba ta może jednak różnić się w zależności od specyfiki konkretnego tekstu, struktury zdań oraz użycia interpunkcji.

Jak sprawdzić ilość ZZS?

W tym celu wystarczy wykorzystać dowolny edytor tekstowy (np. Microsoft Word, Google Docs albo LibreOffice) lub bezpłatne narzędzia online. W pierwszym przypadku należy znaleźć opcję „Zlicz słowa/licz znaki” po włączeniu konkretnego artykułu. Druga metoda wymaga zaznaczenia całości tekstu, skopiowania go, a następnie wklejenia w odpowiednie pole na wyselekcjonowanej witrynie sieciowej.

Ile kosztuje 1000 ZZS?

Cennik UpContent przewiduje kilka różnych rodzajów tekstów:

 • artykuły sponsorowane;
 • teksty blogowe oraz poradniki;
 • opisy produktów i kategorii;
 • publikacje SEO;
 • opisy marki, teksty na stronę główną (tzw. landing page) i do zakładki „O nas”;
 • publikacje PR;
 • publikacje w językach obcych.

Koszty sięgają 45-60 zł netto (w przypadku większości formatów). Natomiast szczegółowa oferta przedstawiana jest klientom, którzy zdecydują się na wykorzystanie formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej.

Ilość znaków ze spacjami a długość treści na stronie internetowej

Krótkie opisy produktów zawierają zwykle 100-200 słów, co przekłada się na około 600-1200 ZZS. Inaczej jest jednak w przypadku przedstawiania towarów premierowych (zwłaszcza elektronicznych), wymagających dłuższej deskrypcji – mogą one potrzebować rozbudowania o kolejne 200-100 słów, co oznacza 1200-6000 ZZS więcej.

Krótkie artykuły i wpisy blogowe obligują do użycia ok. 2000-5000 ZZS. Inne, wyczerpujące kompletnie dany temat to teksty o długości 5-12 tys. znaków ze spacjami. Jeszcze większe ilości ZZS przeznacza się na napisanie opracowań eksperckich – tak obszerne publikacje wymagają zazwyczaj wykorzystania dodatkowego formatowania i pojawienia się spisu treści.

Warto wspomnieć również o popularnych platformach społecznościowych i preferowanych długościach wpisów:

 • Facebook – 200-500 ZZS;
 • Instagram – maksymalnie 250 ZZS;
 • LinkedIn – 600-1300 ZZS.

Nie oznacza to, że nie da się użyć większej ilości znaków. Standardowy post na Facebooku ma limit 63 206 ZZS – to ponad 20 tys. ZZS więcej od jednego arkusza wydawniczego (jednostka służąca do obliczenia nakładu pracy i kosztów przy tworzeniu książek) dla tekstu pisanego prozą. Nie jest to jednak w żaden sposób opłacalne. Sprawdza się więc tutaj zasada: mniej znaczy więcej.

Długość tekstu zawsze jest kluczową kwestią w komunikacji pomiędzy dostawcą tekstu a jego zleceniodawcą. Zdefiniowana ilość 1000 znaków ze spacjami (ZZS) stanowi zwięzłą formę wyrażania treści, która ułatwia przekazywanie istotnych informacji w sposób klarowny i przystępny dla odbiorcy.

Zobacz inne